بسته پیشنهادی فعالیت فیزیکی برای بزرگسالان

بسته پیشنهادی فعالیت فیزیکی برای بزرگسالان

افراد ۱۹ تا ۶۴ سال بخصوص کسانی که مشاغل بی تحرک انجام می دهند، برای سالم ماندن به دونوع فعالیت بدنی در هفته نیاز دارند: یک نوع ورزش هوازی و ورزش های کششی.

• فعالیت بدنی طی انجام کارهای روزمره

• حداقل ۱۵۰ دقیقه ورزش هوازی متوسط در هفته مثل دوچرخه سواری و یا پیاده روی سریع

• حداقل دو روز در هفته انجام تمرین های بدنی کششی که همه عضلات اصلی بدن را درگیر کند (پا، دست، پشت لگن، شکم، شانه ها)

منبع:

http://www.nhs.uk/Livewell/fitness/pages/physical-activity-guidelines-for-adults.aspx

http://tele-teb.com

دسته بندی :

تغذیه و تناسب اندام


نویسنده :

زهره فرهمند


تاریخ انتشار :

07 فروردین، 1396