چطور به یک فرد تصادفی کمک کنیم؟

چطور به یک فرد تصادفی کمک کنیم؟

• اگر شما اولین کسی هستید که به محل تصادف رسیدید، ماشین خود را در کنار جاده پارک کنید و در صورتی که فرد زخمی در وسط جاده افتاده باشد؛ راه منتهی به محل را با ماشین خود سد کنید. مطمئن شوید راه را بند نیاورده باشید و محل خودرو شما امن باشد. ماشین را خاموش کنید و چراغ های فلشر ماشین را روشن بگذارید. با استفاده از وسایلی که در ماشین دارید رانندگان دیگر را از محل تصادف آگاه کنید.

• آرامش خود را حفظ کنید و به ۱۱۵ زنگ بزنید و تا زمان رسیدن امداد به راهنمایی هایی که از مرکز می گیرید عمل کنید. موقعیت محل، تعداد افراد زخمی و خودروهای تصادفی، وجود آتش، استشمام بوی گاز یا دود را به مرکز اطلاع بدهید. از امن بودن خودتان در محل نیز اطمینان داشته باشید و به هیچ عنوان سیگار روشن نکنید.

• وضعیت و هوشیاری شخص را بررسی و به مرکز امداد اعلام کنید. از فرد زخمی بپرسید چه کمکی می خواهد و سعی کنید او را آرام نگه دارید. فرد زخمی را تکان ندهید؛ چون خیلی از آسیب دیدگی ها از روی پوست مشخص نمی شوند. تنها درشرایطی که احتمال انفجار یا آتش سوزی وجود دارد، بهتر است شخص را از محل دور کنید.

• اگر زخم های فرد خون ریزی دارد، کمک های اولیه مثل بند آوردن خونریزی را انجام بدهید تا گروه امداد برسد؛ در غیر اینصورت تا آمدن کمک صبر کنید.

• اگر صورت فرد بی رنگ به نظر می رسد؛ یقه و دگمه های لباسش را باز کنید و با انداختن پتو یا کت او را گرم نگه دارید. پاهای او را بالاتر از سطح بدن قرار بدهید و جلوی نور آفتاب یا باران را بگیرید.

منبع:

http://m.wikihow.com/Help-a-Victim-of-a-Car-Accident

http://tele-teb.com

دسته بندی :

عمومی


نویسنده :

زهره فرهمند


تاریخ انتشار :

08 فروردین، 1396