آیا واکسیناسیون اگزما ایجاد می کند؟

آیا واکسیناسیون اگزما ایجاد می کند؟

واکسیناسیون در تمام کودکان (حتی کودکانی که اگزما دارند) اهمیت فراوانی دارد. واکسیناسیون اگزما ایجاد نمی کند و کسانی که اگزما دارند، می توانند واکسن دریافت کنند؛ زیرا واکسن باعث شدت پیدا کردن علائم بیماری آن ها نمی شود. در این مورد تنها دو استثنا وجود دارد:

• افرادی که به تخم مرغ آلرژي شدید دارند؛ در مورد دریافت واکسن سرخک، اوریون و سرخجه (MMR) باید با پزشک خود مشورت کنند. کودکانی که پس از خوردن تخم مرغ و یا تماس با آن دچار مشکلات گوارشی، تنفسی و قلبی می شوند از این دسته افراد به شمار می آیند. تنها در این شرایط کودک واکسن جایگزین دیگری را دریافت می کند. حتی اگر کودک در اثر خوردن تخم مرغ دچار کهیر و حساسیت پوستی می شود؛ واکسن اصلی MMR به او تزریق می شود و تا نیم ساعت پس از آن، شرایط کودک را تحت نظر می گیرند.

• در مورد واکسن آنفولانزا اگر فرد دارای اگزما به تخم مرغ آلرژی شدید داشته باشد؛ قبل از دریافت واکسن باید با پزشک خود مشورت کند و در برخی موارد با در نظر گرفتن شرایط مهم دیگر، شخص می تواند واکسن جایگزین دریافت کند.

منبع:

https://www.aad.org/public/diseases/eczema/eczema-resource-center/controlling-eczema/vaccinations

منبع عکس:

http://www.homeopathyforhealth.net/2015/03/25/vaccinations-the-homeopathic-perspective/

http://tele-teb.com

دسته بندی :

کودکان


نویسنده :

زهره فرهمند


تاریخ انتشار :

16 فروردین، 1396