آنفلوآنزا و بارداری

آنفلوآنزا و بارداری

واکسن آنفلوآنزای فصلی به تمامی زنان باردار در هر مرحله از بارداری توصیه می شود. زنان بارداری که ویروس آنفلوآنزا می گیرند ریسک بد حال شدن و نیاز به بستری بیشتری دارند.

منبع:

http://www.nhs.uk

http://tele-teb.com

دسته بندی :

زنان و زایمان


نویسنده :

پروانه صنعتی


تاریخ انتشار :

19 فروردین، 1396