چه زمان باید برای زایمان به بیمارستان بروم؟

چه زمان باید برای زایمان به بیمارستان بروم؟

اگر اولین بارداری شما باشد، ممکن است راجع به زمان مناسب مراجعه به بیمارستان تردید داشته باشید.

بهترین راه برای این مساله پرسش از پزشکتان می باشد. اگر کیسه آب پاره شود اغلب شما را برای آزمایش به بیمارستان می خوانند. اگر اولین فرزندتان هست و انقباضات زایمان شما شروع شده ولی هنوز کیسه آب پاره نشده است ممکن است به شما بگویند که هنوز باید صبر کنید. زمانی که انقباضات شما منظم، قوی با طول 45-60 ثانیه به فاصله ی پنج دقیقه از هم رسیدند حضورتان را در بیمارستان می خواهند. اگر در نزدیک خود بیمارستان نداشته باشید معمولا زودتر از این مراحل باید به بیمارستان مراجعه کنید.

منبع:

http://www.nhs.uk

http://tele-teb.com

دسته بندی :

زنان و زایمان


نویسنده :

پروانه صنعتی


تاریخ انتشار :

19 فروردین، 1396