سرطان سینه

سرطان سینه

هر چه سرطان سینه زودتر تشخیص داده شود، شانس درمان افزایش می یابد. غدد سرطانی کوچک تر احتمال گسترش به غدد لنفاوی و اندام های حیاتی همچون ریه ها و مغز کمتری دارند. به این منظور پیشنهاد می شود از سن حدود بیست سالگی هر چند وقت یک بار خانم ها (به صورت ماهانه) سینه های خود را معاینه کنند و از سن 40 سالگی هر سال یک بار ماموگرافی شوند البته اگر سابقه ی سرطان سینه در اقوام وجود داشته باشد ماموگرافی در سن پایین تر توصیه می شود.

منبع:

http://www.nhs.uk

http://tele-teb.com

دسته بندی :

زنان و زایمان


نویسنده :

پروانه صنعتی


تاریخ انتشار :

19 فروردین، 1396