علایم رسیدن زمان زایمان (بخش اول)

علایم رسیدن زمان زایمان (بخش اول)

انقباضات زایمان چگونه هستند؟

با انقباض، عضله ی رحم شما سفت و رها می شود که شبیه درد دوران قاعدگی با شدت بیشتری است. در طول دوران بارداری شما انقباضات بدون دردی به نام براکستون هیکس را تجربه می کنید که با انقباضات زمان زایمان متفاوت هستند از جمله آنکه نامنظم، بدون درد و نامتداول هستند در پایان سه ماه سوم بارداری انقباضات براکستون هیکس به تدریج منظم می شوند، ریتم پیدا کرده و تا حدودی به هم نزدیک و حتی ممکن است دردناک شوند این ممکن است زن باردار را به اشتباه بیندازد و فکر کند زمان زایمان نزدیک است به این علت زایمان کاذب نامیده می شود. برای تشخیص درست انقباضات براکستون هیکس از انقباض واقعی زمان زایمان، به این نکته توجه داشته باشید که انقباض زمان زایمان به تدریج طولانی تر، قوی تر و کم فاصله تر می شوند.

هر گاه شما انقباضات منظم و دردناکی داشتید که به تدریج قوی تر شدند و بیش از 30 ثانیه به طول انجامیدند فرآیند زایمان و آماده سازی بدن برای زایمان آغاز شده است. ماما ها و متخصصان می گویند زمانی که انقباضات بین 30 تا 60 ثانیه به طول انجامیدند و هر تقریبا 5 دقیقه رخ دهند زمان زایمان است!

منبع:

http://www.nhs.uk

http://tele-teb.com

دسته بندی :

زنان و زایمان


نویسنده :

پروانه صنعتی


تاریخ انتشار :

24 فروردین، 1396