علایم رسیدن زمان زایمان (بخش دوم)

علایم رسیدن زمان زایمان (بخش دوم)

لخته ی مخاطی یا نشانه ی زایمان:

این ماده ی مخاطی توسط سرویکس یا گردن رحم برای حفاظت از جنین در مقابل عفونت ها تولید می شود. در مراحل پایانی بارداری سرویکس باز می شود تا لخته ی مخاطی خارج شود و نوزاد بتواند از کانال خراج شود. بنابراین خروج ماده ی مخاطی نشان دهنده ی آماده شدن بدن برای به دنیا آوردن نوزاد می باشد. البته هر فرد با فرد دیگر متفاوت می باشد، برخی زنان در هفته ی پایانی آن را دفع کنند و برخی تا آخرین لحظه و زایمان نوزاد آن را نگه دارند. این مخاط در ظاهر چسبنده و به رنگ صورتی است همراه با رگه های خونی است. وجود مقدار کمی خون در این مخاط طبیعی است اما اگر مقدار آن زیاد باشد باید به اقدام پزشکی فوری نیاز هست چراکه ممکن است نشانه ی پاره شدن جفت و یا سقط جنین باشد.

منبع:

http://www.nhs.uk

http://tele-teb.com

دسته بندی :

زنان و زایمان


نویسنده :

پروانه صنعتی


تاریخ انتشار :

24 فروردین، 1396