علایم رسیدن زمان زایمان (بخش سوم)

علایم رسیدن زمان زایمان (بخش سوم)

وقتی کیسه آب نوزاد پاره می شود چه اتفاقی می افتد؟

کیسه آب اکثر زنان باردار در طول فرآیند زایمان پاره می شود، اما پیش از زایمان نیز می تواند اتفاق بیفتد. جنین شما در داخل کیسه ای از مایع آمونیاک زندگی می کند این کیسه در زمان به دنیا آمدن او پاره می شود و از طریق واژن خارج می شود. این فرآیند ممکن است به صورت جریان باریک و یا ناگهانی و غیر قابل کنترل باشد. برای آمادگی می توانید یک حوله ی بهداشتی اگر در بیرون هستید به همراه داشته باشید و یا یک لایه ی محافظ روی تخت خود قرار دهید. مایع آمونیاک شفاف و به رنگ کاهی روشن است. ممکن است کمی به خون آغشته شده باشد. در صورت وجود هر شرایط غیر عادی مثل خونریزی به هنگام پاره شدن کیسه آب، فوریت پزشکی نیاز می باشد. در صورت پاره شدن کیسه آب زودتر از موقع زایمان به پزشک مراجعه شود چرا که بدون مایع آمونیاک، ریسک عفونت برای جنین وجود دارد.

منبع:

http://www.nhs.uk

http://tele-teb.com

دسته بندی :

زنان و زایمان


نویسنده :

پروانه صنعتی


تاریخ انتشار :

24 فروردین، 1396