غذاهایی که نباید در دوران بارداری استفاده کرد (بخش اول)

غذاهایی که نباید در دوران بارداری استفاده کرد (بخش اول)

پنیر نرم: در این دوران باید از مصرف پنیر های نرم مانند پنیر فتا، پنیر بز ، و سایر خودداری کرد چراکه این پنیرها پاستوریزه نبوده و حاوی باکتری هایی هستند که کشته نشده اند. با وجود اینکه پنیر سرشار از پروتئین و کلسیم است اما این دست از پنیرها به علت اینکه نسبت به پنیرهای سخت غلظت اسیدی کمتری دارند، محیط خوبی برای رشد باکتری های مضر همچون لیستریا می باشند. هر نوع مسمومیت حتی خفیف در اثر لیستریا می تواند منجر به سقط جنین، تولد نوزاد مرده و یا بیماری در نوزاد شود. درصورتی که مایلید از این پنیرها استفاده کنید آنها را کاملاً بپزید تا باکتری های آن از بین برود.

منبع:

http://www.nhs.uk

http://tele-teb.com

دسته بندی :

زنان و زایمان


نویسنده :

پروانه صنعتی


تاریخ انتشار :

28 فروردین، 1396