رژیم غذایی سالم در دوران بارداری (بخش دوم)

رژیم غذایی سالم در دوران بارداری (بخش دوم)

شما معمولا خود را گرسنه تر از قبل خواهید یافت. اما این بدین معنا نیست که شما باید به جای دو نفر غذا بخورید. هر صبح صبحانه ی سالمی بخورید، صبحانه ی سالم به شما کمک می کند، تا در طول روز برای رفع گرسنگی از وعده های غذایی پر چرب و با قند بالا بپرهیزید. رژیم غذایی سالم به معنای تغییر در میزان مصرف

مواد غذایی مختلف و برقراری تعادل در میزان مصرف مواد غذایی است. یک رژیم غذایی سالم باید متنوع باشد.

منبع:

http://www.nhs.uk

http://tele-teb.com

دسته بندی :

زنان و زایمان


نویسنده :

پروانه صنعتی


تاریخ انتشار :

03 اردیبهشت، 1396