آیا لک های بارداری درمان می شوند؟

آیا لک های بارداری درمان می شوند؟

تا به حال درمان قطعی برای لک های بارداری و لک های شبیه به آن که ملاسما نام دارد و اغلب در تغییرات هورمونی دیده می شوند، مشخص نشده است؛ اما متخصصان پوست می توانند با استفاده از روش های درمانی گوناگون، شدت لک ها و علائم ظاهری بیمار را کم کنند. لک های سطحی و تازه، معمولا نسبت به لک های عمقی بهتر به درمان پاسخ می دهند. لک های بارداری ممکن است چند ماه پس از زایمان به خودی خود ناپدید شوند و نیاز به درمان نداشته باشند. اما اگر چندین ماه از زایمان شما گذشته و همچنان لک ها باقی مانده اند؛ باید به پزشک متخصص پوست مراجعه کنید.

منبع:

http://www.britishskinfoundation.org.uk/SkinInformation/AtoZofSkindisease/Melasma.aspx

منبع عکس:

https://www.consumerhealthdigest.com/pregnancy-center/chloasma.html

http://tele-teb.com

دسته بندی :

پوست، مو و زیبایی

زنان و زایمان


نویسنده :

زهره فرهمند


تاریخ انتشار :

04 اردیبهشت، 1396