آیا شغل پر استرس من میتواند یکی از دلایل آکنه من باشد؟

آیا شغل پر استرس من میتواند یکی از دلایل آکنه من باشد؟

استرس به عنون عامل اصلی ایجاد آکنه در نظر گرفته نمی شود، بیشتر این آکنه است که ممکن است استرس شما را افزایش دهد. درمان های موثر آکنه به شما کمک می کند تا استرس خود را کاهش دهید. البته در برخی افراد استرس آکنه را بدتر می کند. اگر احساس می کنید که استرس بیرون ریزی های آکنه شما را تشدید می کند، با تکنیک های ساده ای مثل تمرین های تنفس یا حتی مدیتیشن استرس خود را کاهش دهید


دسته بندی :

پوست، مو و زیبایی


نویسنده :

هدی دوست محمدی


تاریخ انتشار :

05 خرداد، 1395