رژیم غذایی سالم در دوران بارداری (بخش سوم)

رژیم غذایی سالم در دوران بارداری (بخش سوم)

میوه و سبزیجات به مقدار کافی مصرف کنید چرا که ویتامین ها و مواد معدنی مورد نیاز بدن و فیبر که به هضم غذا کمک می کند را دریافت کنید. در روز حداقل پنج واحد میوه و سبزیجات مصرف نمایید. البته این مواد می توانند تازه، منجمد، کنسرو شده و خشک شده باشند ولی بهتر است تازه مصرف شوند. میوه و سبزیجات تازه را با دقت بشویید.

منبع:

http://www.nhs.uk

http://tele-teb.com

دسته بندی :

زنان و زایمان


نویسنده :

پروانه صنعتی


تاریخ انتشار :

07 اردیبهشت، 1396