چگونه مراقب کودک مبتلا به اگزما در برابر ویروس تب خال باشیم؟

چگونه مراقب کودک مبتلا به اگزما در برابر ویروس تب خال باشیم؟

کودکان مبتلا به اگزما در برابر ویروس تبخال حساسیت بیشتری نسبت به دیگران دارند و در صورت ایجاد تبخال ممکن است بیماری منتشر "اگزماهرپتیکوم" در آنها ایجاد شود. برای مراقبت از کودکتان در برابر ویروس تبخال به موارد زیر توجه داشته باشید:

• مراقب باشید کودکتان با کسی که تب خال دارد تماس پوستی مثل بوسیدن نداشته باشد.

• به کودکتان یاد بدهید که از وسایل مشترک با دیگران مانند دستمال و لیوان و ظرف غذا استفاده نکند.

• دستهایتان را مرتب بشویید تا احتمال انتقال ویروس به کودک را از طریق محیط و اشیاء کاهش بدهید.

منبع:

https://www.aad.org/public/diseases/eczema/eczema-resource-center/what-to-watch-for/cold-sores

منبع عکس:

http://howtogetridofacoldsore.com/are-cold-sores-contagious-how-long

http://tele-teb.com

دسته بندی :

کودکان

پوست، مو و زیبایی


نویسنده :

زهره فرهمند


تاریخ انتشار :

07 اردیبهشت، 1396