مراقبت های پیش از بارداری (بخش ششم)

مراقبت های پیش از بارداری (بخش ششم)

بیماری کم خونی داسی شکل و تالاسمی بیماری های موروثی می باشند. تست های غربالگری برای تشخیص این نوع اختلالات انجام می شود اما شما حتما نباید منتظر مانده تا باردار شوید و می توان این تست ها را پیش از بارداری نیز انجام داد.

اگر شما و همسرتان از این بابت نگران هستید چراکه شاید یکی از افراد در خانواده به یک بیماری خونی مبتلا بوده برای اطمینان خاطر پیش از اقدام برای بارداری آزمایش بدهید.

منبع:

http://www.nhs.uk

http://tele-teb.com

دسته بندی :

زنان و زایمان


نویسنده :

پروانه صنعتی


تاریخ انتشار :

09 اردیبهشت، 1396