هوای خشک و اگزما

هوای خشک و اگزما

آیا وضعیت پوست شما هم در زمستان بدتر می شود؟ وقتی هوا خشک است به طور منظم پوست خود را مرطوب کنید زیرا هیتر خانه شما را گرم نگه میدارد ولی رطوبت هوا را کم می کند. اگر در آب و هوای خشک زندگی می کنید بهتر است که از مرطوب کننده هوا استفاده کنید. با توجه به اینکه کپک ها می توانند در این وسیله رشد کنند و وضعیت اگزمای بعضی افراد را بدتر کنند در صورت استفاده از مرطوب کننده هوا آن را حداقل هفته ای یک بار تمیز کنید.


دسته بندی :

پوست، مو و زیبایی


نویسنده :

هدی دوست محمدی


تاریخ انتشار :

05 خرداد، 1395