عفونت قارچی ناخن

عفونت قارچی ناخن

عفونت قارچی ناخن که کچلی ناخن هم نامیده می شود می تواند به صورت مستقل و یا در اثر سرایت قارچ از پوست لای انگشتان پا به ناخن ایجاد شود. عفونت در ابتدا علامتی ندارد ولی کم کم یک یا چند ناخن ضخیم و بد رنگ شده و از بستر خود جدا می شوند. قارچ معمولا از لبه ناخن شروع به حمله می کند و به سمت پایه ناخن پیش می رود. کچلی در تمام ناخن های دست و پا ممکن است دیده شود ولی در انگشت کوچک و انگشت شست پا بیشتر شایع است. این بیماری ژنتیکی نیست ولی به دلیل امکان سرایت بیماری به افراد دیگر اعضای یک خانواده در یک زمان می توانند به عفونت قارچی ناخن مبتلا باشند.

منبع:

http://www.britishskinfoundation.org.uk/SkinInformation/AtoZofSkindisease/Fungalinfectionofthenails.aspx

http://tele-teb.com

دسته بندی :

پوست، مو و زیبایی


نویسنده :

زهره فرهمند


تاریخ انتشار :

19 اردیبهشت، 1396