ورزش در دوران بارداری (بخش اول)

ورزش در دوران بارداری (بخش اول)

هرچه پیش از بارداری فعال تر و متناسب تر باشید دوران بارداری شما راحت تر و افزایش وزن و انطباق با شرایط جدید برای شما آسان تر می شود. همچنین فرآیند زایمان و بازگشت به وزن قبلی پس از زایمان آسان تر است. در دوران بارداری فعالیت عادی روزانه ی خود از جمله پیاده روی، یوگا و... تا زمانی که با آن احساس راحتی می کنید ادامه دهید. ورزش برای کودک شما در شرایط عادی خطرناک نیست. شواهدی وجود دارد مبنی بر این که زنانی که فعالند نسبت به زنانی که هیچ فعالیتی ندارند کمتر دچار عوارض زایمان دیررس می شوند.

منبع:

http://www.nhs.uk/conditions/pregnancy-and-baby/pages/pregnancy-exercise.aspx

http://tele-teb.com

دسته بندی :

زنان و زایمان


نویسنده :

پروانه صنعتی


تاریخ انتشار :

19 اردیبهشت، 1396