ورزش در دوران بارداری (بخش دوم)

ورزش در دوران بارداری (بخش دوم)

خودتان را خسته نکنید. با جلو رفتن بارداری اگر ورزش می کنید سبک تر باشد و به توصیه های پزشک خود به دقت گوش کنید. با عنوان یک قاعده ی کلی می گویند ورزش باید در حدی باشد که در حین آن بتوانید مکالمه کرده و دچار تنگی نفس نشوید. اگر پیش از بارداری فعال نبوده اید، نیازی به شروع ورزش سنگین نیست. برای شروع ورزش دوران بارداری بیش از 15 دقیقه پشت سر هم و سه بار در هفته ورزش نکنید و به تدریج آن را بیشتر کنید.

منبع:

http://www.nhs.uk/conditions/pregnancy-and-baby/pages/pregnancy-exercise.aspx

http://tele-teb.com

دسته بندی :

زنان و زایمان


نویسنده :

پروانه صنعتی


تاریخ انتشار :

19 اردیبهشت، 1396