ورزش در دوران بارداری (بخش چهارم)

ورزش در دوران بارداری (بخش چهارم)

از ورزش به شکل های زیر در دوران بارداری بپرهیزید:

1- برای مدت طولانی به پشت نخوابید به خصوص پس از هفته ی 16، چراکه وزنتون بر روی رگ خونی ای که خون را به قلبتان باز می گرداند فشار آورده و باعث احساس ضعف و خستگی می شود.

2- از انجام ورزش هایی که در آنها خطر ضربه وجود دارد مانند کیک بوکسینگ، جودو، کاراته و ... بپرهیزید.

3- غواصی نروید زیرا نوزاد محافظی در برابر فشار آب و آمبولی گازها (حباب های گاز در داخل خون) ندارد.

4- از انجام ورزش در ارتفاع بیش از 2500 متر از سطح دریا بپرهیزید.

منبع:

http://www.nhs.uk/conditions/pregnancy-and-baby/pages/pregnancy-exercise.aspx

http://tele-teb.com

دسته بندی :

زنان و زایمان


نویسنده :

پروانه صنعتی


تاریخ انتشار :

21 اردیبهشت، 1396