درباره بارداری (بخش اول)

درباره بارداری (بخش اول)

در اثر ترکیب اسپرم مرد با تخمک زن لقاح صورت می گیرد. برای برخی از زنان سریع و در برخی دیرتر اتفاق می افتد. از هر 100 زوج که قصد فرزند دار شدن می گیرند، 80 تا 90 زوج در عرض یک سال باردار می شوند. باقی به زمان بیشتری نیاز دارند و یا باید از داروهای کمکی استفاده کنند. برای درک بهتر مفاهیم لقاح و بارداری بهتر است اندام های جنسی زن و مرد را بشناسید و اینکه چرخه ی قاعدگی زنان چگونه می باشد. چرخه ی قاعدگی از اولین روز پریود او محاسبه می شود. گاهی اوقات بعد از پریود تخمک گذاری شروع می شود و بعد 12 تا 14 روز بعد پریود بعدی شروع می شود. چرخه ی متوسط 28 روز به طول می انجامد. چرخه های طولانی تر و کوتاه تر نیز نرمال می باشند.

منبع:

http://www.nhs.uk/conditions/pregnancy-and-baby/pages/getting-pregnant.aspx

http://tele-teb.com/

دسته بندی :

زنان و زایمان


نویسنده :

پروانه صنعتی


تاریخ انتشار :

24 اردیبهشت، 1396