درباره بارداری (بخش دوم)

درباره بارداری (بخش دوم)

بهترین زمان برای بارداری:

رابطه ی جنسی یک یا چند روز پس از تخمک گذاری بیشترین احتمال باردار شدن را دارد. اگر سیکل قاعدگی شما 28 روزه باشد معمولا 14 روز پس از اولین روز از آخرین دوران قاعدگی تخمک گذاری رخ می دهد. یک تخمک 12 تا 24 ساعت پس از آزاد شدن زنده می ماند برای باردار شدن در این زمان باید تخمک با اسپرم ترکیب شود. اگر قصد بارداری دارید، یک روز در میان رابطه ی جنسی داشته باشید تا اسپرم همواره در لوله های فالوپ وجود داشته باشد و زمانی که تخمک آزاد می شود شانس ملاقات با او را داشته باشد. عمر اسپرم در بدن زن 7 روز می باشد، از این رو رابطه ی جنسی پیش از تخمک گذاری به اسپرم این فرصت را می دهد که در لوله های فالوپ سفر کرده و آنجا منتظر آزاد شدن تخمک بماند. فهمیدن اینکه تخمک گذاری چه زمانی اتفاق می افتد، بسیار دشوار است. مگر آنکه برای تنظیم خانواده برنامه ریزی کرده باشید و یا از باروری خود آگاه باشید.

منبع:

http://www.nhs.uk/conditions/pregnancy-and-baby/pages/getting-pregnant.aspx

http://tele-teb.com/


دسته بندی :

زنان و زایمان


نویسنده :

پروانه صنعتی


تاریخ انتشار :

24 اردیبهشت، 1396