آنچه بايد درباره تغذيه در دوران بارداری بدانيد (بخش پنجم)

آنچه بايد درباره تغذيه در دوران بارداری بدانيد (بخش پنجم)

پروتئین در دوران بارداری:

هر روز غذای حاوی پروتئین بخورید این غذاها شامل لوبیا، ماهی (پرهیز از ماهی های حاوی جیوه)، تخم مرغ، گوشت (پرهیز از جگر)، مرغ و آجیل می باشند.چربی گوشت و پوست مرغ را جدا نمایید و سعی کنید از اضافه کردن چربی های اضافه و روغن زیاد در هنگام پخت اجتناب کنید. دقت کنید تخم مرغ و یا گوشت کاملا پخته شوند و هیچ قسمتی صورتی رنگ و نا پخته \یا نیم پز در گوشت باقی نماند.

منبع:

http://www.nhs.uk/conditions/pregnancy-and-baby/pages/healthy-pregnancy-diet.aspx

http://tele-teb.com

دسته بندی :

زنان و زایمان


نویسنده :

پروانه صنعتی


تاریخ انتشار :

25 اردیبهشت، 1396