اضافه وزن در دوران بارداری (بخش اول)

اضافه وزن در دوران بارداری (بخش اول)

اضافه وزن در دوران بارداری ریسک ابتلا به عوارضی مانند دیابت بارداری را افزایش می دهد. به طور منظم به پزشک و مامای خود مراجعه کنید تا وضعیت سلامت شما و جنین تحت کنترل باشد. قبل از اینکه باردار شوید، می توانید برای اطلاع از اضافه وزن از معیار شاخص توده ی بدنی (BMI) استفاده کنید. برای به دست آوردن این شاخص، وزنتان بر حسب کیلوگرم را بر مجذور قدتان بر حسب متر تقسیم نمایید. اگر عدد به دست آمده بین 25 تا 9/29 باشد اضافه وزن دارید. شاخص 30 به بالا نشان دهنده ی اضافه وزن شدید است.

منبع:

http://www.nhs.uk/conditions/pregnancy-and-baby/pages/overweight-pregnant.aspx

http://tele-teb.com

دسته بندی :

زنان و زایمان


نویسنده :

پروانه صنعتی


تاریخ انتشار :

26 اردیبهشت، 1396