اضافه وزن در دوران بارداری (بخش چهارم)

اضافه وزن در دوران بارداری (بخش چهارم)

ورزش هایی مانند شنا و پیاده روی ورزش های مناسبی برای دوران بارداری می باشند.

اگر پیش از بارداری ورزش نمی کردید با پزشک خود برای برنامه ی ورزشی دوران بارداری مشورت نمایید. اگر ورزشی هوازی مانند شنا، پیاده روی یا ایروبیک می روید با پزشک خود برای ادامه دادن آن مشورت نمایید. پیشنهاد می شود شروع ورزش از 15 دقیقه پشت سر هم و سه روز در هفته بیشتر نباشد. به یاد داشته باشید که ورزش حتما نباید سنگین باشد تا برای بدن سودمند باشد. قاعده ی کلی بدین شکل است که می گویند ورزش در حدی باشد که هم زمان قادر به مکالمه و صحبت کردن باشید، اگر به نفس نفس زدن بیفتید بدین معناست که ورزش بیش از حد برایتان سنگین است.

منبع:

http://www.nhs.uk/conditions/pregnancy-and-baby/pages/overweight-pregnant.aspx

http://tele-teb.com

دسته بندی :

زنان و زایمان


نویسنده :

پروانه صنعتی


تاریخ انتشار :

26 اردیبهشت، 1396