تست های سنجش باروری (بخش اول)

تست های سنجش باروری (بخش اول)

بیش از 80 درصد زوجین، یکسال رابطه ی جنسی بدون جلوگیری دارند. اگر یکسال هست که جلوگیری نکرده اید و هنوز باردار نشده اید به پزشک مراجعه کنید. اگر در شرایط زیر هستید سریع تر به پزشک مراجعه کنید:

- یک خانم 36 ساله و یا بزرگتر (باروری در خانم ها از 35 سالگی به بعد کاهش می یابد)

- به هر علت درباره ی باردار شدن خود نگران هستید (به عنوان مثال اگر دوره ی درمان سرطان و یا عفونت منتقله از راه آمیزش جنسی داشته اید)

به یاد داشته باشید که تست های سنجش بارداری زمان می برد بنابراین سریع تر آنها را شروع کنید. پزشک شما را ارزیابی اولیه می کند و درباره ی روند درمان نکاتی به شما خواهد گفت. بهتر است که هم شما و همسرتان با هم به پزشک متخصص مراجعه کنید چراکه مشکلات باروری هر یک بر روی دیگری تاثیر می گذارد. سعی کنید آمیزش با همسرتان طی یک فرآیند احساسی باشد چراکه استرس از جمله فاکتورهای تاثیرگذار بر روی باروری می باشد.

منبع:

http://www.nhs.uk/conditions/infertility/pages/diagnosis.aspx

منبع عکس:

http://www.lopmudra.com/images/infertility-specialist-doctor.jpg

http://tele-teb.com

دسته بندی :

زنان و زایمان


نویسنده :

پروانه صنعتی


تاریخ انتشار :

28 اردیبهشت، 1396