تست های سنجش باروری (بخش دوم)

تست های سنجش باروری (بخش دوم)

معاینات جسمی:

اگر شما یک زن باشید، پزشک احتمالا وزن شما را اندازه می گیرد تا میزان شاخص توده ی بدنی (BMI) شما را به دست آورد. ناحیه ی لگن شما را بررسی می کند تا وجود عفونت، توده و یا حساسیت که می تواند نشانه ای از فیبروئید، تومورهای تخمدان ، آندومتریوز یا بیماری التهابی لگن باشد را تشخیص دهد. اگر مرد باشید. پزشک احتمالا بیضه های شما را به منظور وجود احتمالی تومور و یا تغییر شکل معاینه می کند. بعد از معاینه ی اولیه شما احتمالا به یک تیم متخصص ناباروری در بیمارستان و یا کلینیک ارجاع داده می شوید.

منبع:

http://www.nhs.uk/conditions/infertility/pages/diagnosis.aspx

منبع عکس:

https://userscontent2.emaze.com/images/3a8eb986-b811-4cfe-9014-d62cb0d91097/ab6afd669e3908818cb2ea2127b7a2e4.jpg

http://tele-teb.com

دسته بندی :

زنان و زایمان


نویسنده :

پروانه صنعتی


تاریخ انتشار :

28 اردیبهشت، 1396