برای پیش غذا بورانی اسفناج بخورید

برای پیش غذا بورانی اسفناج بخورید

اسفناج و بقیه سبزیجات که رنگ سبز تیره دارند؛ غنی از منیزیم هستند که بیشتر از ۳۰۰ عملکرد مهم را در بدن تنظیم می کند. مطالعه ای در سال ۲۰۱۳ نشان داد افرادی که منیزیم بیشتری مصرف می کنند؛ میزان قند و انسولین خونشان پایین تر از سایر افراد است و کمتر دچار اضافه وزن می شوند.

منبع:

http://www.health.com/health/gallery/0,,20967696,00.html#don-t-skimp-on-spinach-0

http://www.simplyrecipes.com/recipes/spinach/

http://tele-teb.com

دسته بندی :

تغذیه و تناسب اندام


نویسنده :

زهره فرهمند


تاریخ انتشار :

05 خرداد، 1396