مواد آرایشی بوتاکس را تا هنگام تولد فرزندتان تحریم کنید

مواد آرایشی بوتاکس را تا هنگام تولد فرزندتان تحریم کنید

تزریق مواد بوتاکس کمک می کند تا خطوط پیشانی صاف شوند. اما کارشناسان توصیه می کنند در دوران بارداری این عمل را حذف نمایید. کلی ریگان - سخنگوی شرکت آلرگان (شرکت دارویی تولید کنندۀ مواد بوتاکس)- می گوید: "مطالعات کافی و کنترل شده از تأثیر بوتاکس بر زنان باردار وجود ندارد. بنابراین استفاده از مواد بوتاکس طی دوران بارداری توصیه نمی شود".

منبع:

http://www.webmd.com/baby/features/revamp-your-pregnancy-beauty-regimen#2

منبع عکس:

http://tophealthnews.net/wp-content/uploads/2017/02/getting-botox.jpg

http://tele-teb.com

دسته بندی :

پوست، مو و زیبایی


نویسنده :

حبیبه قائمی


تاریخ انتشار :

07 خرداد، 1396