تست های سنجش باروری زنان (بخش اول)

تست های سنجش باروری زنان (بخش اول)

آزمایش خون:

نمونه خون شما می تواند برای بررسی عملکرد هورمون پروژسترون برای اینکه پزشک بفهمد آیا شما تخمک گذاری منظم دارید به کار می رود. اگر پریود شما نامنظم باشد، باید آزمایش بررسی گونادوتروپین (هورمونی که تخمدان را برای ایجاد تخمک تحریک می کند) را انجام دهید.

منبع:

http://www.nhs.uk/conditions/infertility/pages/diagnosis.aspx

منبع عکس:

http://collierycourt.gp.necsu.info/wp-content/uploads/sites/89/2016/12/BLOOD-TEST.jpg

http://tele-teb.com

دسته بندی :

زنان و زایمان


نویسنده :

پروانه صنعتی


تاریخ انتشار :

08 خرداد، 1396