تست های سنجش باروری زنان بخش سوم

تست های سنجش باروری زنان بخش سوم

سونوگرافی فراصوتی:

سونوگرافی می تواند برای بررسی تخمدان ها، رحم و لوله های فالوپ به کار رود. شرایط خاص مانند اندومتریوز، فیبروئید و انسداد لوله های فالوپ می تواند بر روی رحم تاثیر گذاشته و از باردار شدن جلوگیری نماید. اگر سونوگرافی انسداد لوله های فالوپ را نشان دهد، پزشک احتمالا چکاپ های بیشتر و لاپاروسکوپی را پیشنهاد می دهد.

سونوگرافی ترانس واژینال :

در طول سونوگرافی ترانس واژینال، یک پروب سونوگرافی کوچک در واژن گذاشته می شود. این تست می تواند برای بررسی سلامت رحم و تخمدان ها و تشخیص هرگونه انسداد در لوله های فالوپ به کار می رود.

هیستروسالپینگوگرافی:

نوع خاصی از سونوگرافی است که گاهی برای بررسی لوله های فالوپ به کار می رود. مقدار کمی مایع از طریق لوله به گردن رحم تزریق می شود. امواج فراصوت پایین رفتن مایع در لوله های فالوپ را تصویربرداری می کند و هرگونه انسداد و ناهنجاری در آن ها مشخص می شود.

منبع:

http://www.nhs.uk/conditions/infertility/pages/diagnosis.aspx

منبع عکس:

http://satyakiranhealthcare.com/wp-content/uploads/2014/09/ultrasound.jpg

http://tele-teb.com/


دسته بندی :

زنان و زایمان


نویسنده :

پروانه صنعتی


تاریخ انتشار :

09 خرداد، 1396