تست های سنجش باروری بخش چهارم

تست های سنجش باروری بخش چهارم

لاپاروسکوپی:

لاپاروسکوپی یک برش کوچک در زیر ناف ایجاد، یک لوله ی باریک مجهز به دوربین وارد شده و رحم، لوله های فالوپ و تخمدان را بررسی می کند. ممکن است رنگ نیز از طریق دهانه ی رحم به لوله های فالوپ تزریق شده تا در صورت انسداد تشخیص داده شود. لاپاروسکوپی تنها در صورت وجود مشکل مثلا در صورت التهاب لگن و یا وجود انسداد در لوله های فالوپ انجام می شود.

منبع:

http://www.nhs.uk/conditions/infertility/pages/diagnosis.aspx

منبع عکس:

http://www.awazen.com/images/672/preview/HOME-SERVICES-GYNECOLOGY-WOMEN-CHECK-UP-Diagnostic-Laparoscopy.jpg

http://tele-teb.com/


دسته بندی :

زنان و زایمان


نویسنده :

پروانه صنعتی


تاریخ انتشار :

09 خرداد، 1396