تست های سنجش باروری مردان

تست های سنجش باروری مردان

آزمایش مایع منی:

برای تشخیص مشکلاتی مانند تعداد کم اسپرم و اسپرم کم تحرک به کار می رود.

آزمون کلامیدیا: نمونه ای از ادرار شما برای بررسی باکتری کلامیدیا تراکوماتیس که بر روی باروری تاثیر می گذارد بررسی شده و در صورت وجود آنتی بیوتیک تجویز می گردد.

منبع:

http://www.nhs.uk/conditions/infertility/pages/diagnosis.aspx

منبع عکس:

http://medifitbiologicals.com/wp-content/uploads/2015/08/SEMEN-ANALYSIS-Sperm-count-1.jpg

http://tele-teb.com/


دسته بندی :

زنان و زایمان


نویسنده :

پروانه صنعتی


تاریخ انتشار :

09 خرداد، 1396