ورزش و اگزما

ورزش و اگزما

با وجود اینکه عرق کردن می تواند وضعیت پوستتان را بدتر کند اما تمرین ورزشی برای شما فوق العاده ست و به کاهش استرس بسیار کمک می کند. اجازه ندهید که مضرات عرق کردن شما را از تحرک باز دارد برای خنک نگه داشتن در حین تمرین می توانید به خود استراحت بدهید، خیلی لباس نپوشید و وقتی که گرمتان می شود کمی آب مزمزه کنید. داخل ساختمان و در ساعات خنک روز تمرین کنید. شنا هم می تواند به خنک ماندن شما کمک کند ولی چون کلر می تواند پوستتان را تحریک کند بعد از شنا حتما دوش بگیرید و مرطوب کننده استفاده کنید.


دسته بندی :

پوست، مو و زیبایی


نویسنده :

هدی دوست محمدی


تاریخ انتشار :

07 خرداد، 1395