درمان ناباروری (بخش اول)

درمان ناباروری (بخش اول)

هیچ کدام از روش های درمان ناباروری برای تمام افراد بهترین گزینه نیست و در هر فرد با فرد دیگر متفاوت است. درمان ناباروری مناسب برای شما وابسته به شرایط شماست. عامل ایجاد کننده ی ناباروری، تاریخچه ی پزشکی، سن همسر و ... هست که نوع درمان شما را تعیین خواهد کرد.

منبع:

http://www.nhs.uk/conditions/pregnancy-and-baby/pages/fertility-treatments.aspx

منبع عکس:

http://cdn.images.express.co.uk/img/dynamic/11/590x/secondary/fertility-treatments-add-on-736571.jpg

http://tele-teb.com


دسته بندی :

زنان و زایمان


نویسنده :

پروانه صنعتی


تاریخ انتشار :

09 خرداد، 1396