با فعالیت ورزشی سبک شروع کنید

با فعالیت ورزشی سبک شروع کنید

گاهی توصیه می شود در شروع فعالیت های ورزشی ، تمرین های ورزشی سبك انجام دهید. منظور از فعالیت بدنی سبک انجام یک نوع ورزش هوازی مانند پیاده روی سریع یا دوچرخه سواری است که تغییر قابل ملاحظه ای در سرعت تنفس شما ایجاد نکند و از نظر شدت به گونه ای باشد که بتوانید آن را به مدت حداقل ۶۰ دقیقه تحمل کنید.

منبع:

https://www.essa.org.au/wp-content/uploads/2011/09/Screen-tool-version-v1.1.pdf

http://tele-teb.com

دسته بندی :

تغذیه و تناسب اندام


نویسنده :

زهره فرهمند


تاریخ انتشار :

11 خرداد، 1396