هر آنچه راجع به بی بی چک باید بدانید (بخش اول)

هر آنچه راجع به بی بی چک باید بدانید (بخش اول)

بی بی چک یک تست حاملگی خانگی (pregnancy home test) است که جهت تشخیص هورمون گنادوتروپین جفتی انسانی در ادرار که شش روز پس از لقاح تولید می شود به کار می رود. این تست میزان هورمون بارداری در ادرار شما را شناسایی می کند. بهترین زمان برای این تست اول صبح می باشد زیرا غلظت هورمون HCG ادرار در صبح ها بیشتر می باشد. این نکته را در نظر داشته باشید که صحت این تست به پای آزمایش خون نمی رسد و هر بی بی چک با آزمایش خون تایید می شود.

حداقل 8 الی 9 روز باید از زمان تخمک گذاری بگذرد تا هورمون HCG وارد خون و ادرار شود بنابراین اگر فردای نزدیکی از بی بی چک استفاده کنید از آنجایی که ممکن است نزدیکی شما پیش از تخمک گذاری باشد معتبر نیست. برای لقاح و تشکیل تخم باید تخمک آزاد شود پس شما باید از زمان تخمک گذاری حداقل 8 الی 9 روز یا بیشتر شمرده و سپس از بی بی چک استفاده نمایید.

منبع:

http://tele-teb.com

منبع عکس:

https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/cnj-img/images/yS/ySLj70vUE3ZK

دسته بندی :

زنان و زایمان


نویسنده :

پروانه صنعتی


تاریخ انتشار :

11 خرداد، 1396