چه عواملی به دوقلوزایی منجر می شود

چه عواملی به دوقلوزایی منجر می شود

هیچ کس نمی داند چه چیزی باعث تشکیل دوقلوهای همسان می شود. همه زنان باردار شانس برابری در داشتن دوقلوی همسان دارند، حدود 1 در 250. دوقلوی همسان در خانواده ها متداول نیست.

با این حال، عواملی وجود دارند که منجر به داشتن دوقلوها غیر همسان می شود، مانند:

• دوقلوی غیر همسان در برخی از گروه های قومی بیشتر رایج است، بالاترین آمار مربوط به نیجریه و کمترین تعداد در میان ژاپنی ها است.

• مادران مسن تر بیشتر احتمال دارد صاحب دوقلوی غیر همسان شوند، زیرا احتمال بیشتری هست که در دوره تخمک گذاری بیش از یک تخمک آزاد کنند.

• دوقلوهای غیر همسان از طرف خانواده مادری موروثی می شوند، احتمالا به دلیل تمایلی ارثی به انتشار بیش از یک تخمک.

در لقاح آزمایشگاهی (IVF) می توان شانس دوقلو دار شدن را افزایش داد، چون ممکن است بیش از یک رویان (نوجنین) منتقل شود.

منبع:

http://www.nhs.uk/conditions/pregnancy-and-baby/pages/what-causes-twins.aspx

منبع عکس:

http://logotexnia21.blogspot.com/2010/06

http://tele-teb.com

دسته بندی :

زنان و زایمان


نویسنده :

پروانه صنعتی


تاریخ انتشار :

20 خرداد، 1396