استفاده از میان وعده برای کاهش وزن هوشمندانه است

استفاده از میان وعده برای کاهش وزن هوشمندانه است

خوردن میان وعده خیلی از اوقات کمک می کند تا وزن کم کنید. وقتی شما وعده های اصلی غذایی زیاد با فاصله زیاد می خورید متابولیسم شما بین وعده های اصلی کم می شود. خوردن میان وعده هر 3 یا 4 ساعت باعث ادامه سوخت و ساز بدن شما می شود و در نهایت در یک روز کالری بیشتری می سوزانید. مطالعات اخیر نشان می دهند که افرادی که به طور منظم میان وعده استفاده می کنند در وعده های غذایی اصلی کمتر غذا می خورند

منبع:

http://www.webmd.com/diet/ss/slideshow-boost-your-metabolism

http://tele-teb.com

دسته بندی :

تغذیه و تناسب اندام


نویسنده :

هدی دوست محمدی


تاریخ انتشار :

07 خرداد، 1395