مراقبت قبل از زایمان دوقلوها (بخش اول)

مراقبت قبل از زایمان دوقلوها (بخش اول)

از آن جایی که خطرات بارداری دو یا سه قلو، به خصوص اگر فرزندان یک جفت را به اشتراک گذاشته باشند بیشتر می شود، مراقبت قبل از زایمان بسیار مهم خواهد بود.

چکاپ و اسکن: تعداد آزمایشات و اسکن هایی که به شما ارائه می شود، بستگی به نوع دوقلو یا سه قلویی که حمل می کنید دارد. زنانی که چند قلو باردارند باید یک سونوگرافی بین رأس هفتۀ یازدهم تا تاریخ 13 هفته و 6 روز انجام دهند، و مهم است که به این امر توجه کنند. این بهترین زمان برای تعیین نوع جفت و غشای دوقلوها (کوریونیسیتی) و بررسی تاریخ شما است. همچنین اگر بخواهید می توانید تست زجاجی گردن برای تشخیص سندروم داون را همزمان انجام دهید.

منبع:

http://www.nhs.uk/conditions/pregnancy-and-baby/pages/what-causes-twins.aspx

منبع عکس:

http://xvatit.com

http://tele-teb.com

دسته بندی :

زنان و زایمان


نویسنده :

پروانه صنعتی


تاریخ انتشار :

20 خرداد، 1396