مراقبت قبل از زایمان دوقلوها (بخش دوم)

مراقبت قبل از زایمان دوقلوها (بخش دوم)

اگر اسکن زود هنگام داشته باشید ممکن است دو ضربان قلب جنین و دو کیسه جنین را ببینید، اما در اسکن هفته دوازدهم یکی از این ها ناپدید خواهد شد. دلیل این است که یکی از جنین ها موفق به رشد نشده و دوباره دارد جذب رحم می شود. این اشاره به سندروم ناپدید شدن دوقلو دارد و هیچ اثر فیزیکی بر روی نوزاد باقی مانده نمی گذارد.

یک اسکن در حدود 18 الی 21 هفتگی نیز باید به شما پیشنهاد شود تا بررسی شود آیا فرزندانتان به طور طبیعی رشد می کنند یا خیر.

منبع:

http://www.nhs.uk/conditions/pregnancy-and-baby/pages/what-causes-twins.aspx

منبع عکس:

https://www.dorvana.com/

http://tele-teb.com

دسته بندی :

زنان و زایمان


نویسنده :

پروانه صنعتی


تاریخ انتشار :

20 خرداد، 1396