ممکن است به چه مراقبت های ویژه ای نیاز داشته باشم؟ (بخش دوم)

ممکن است به چه مراقبت های ویژه ای نیاز داشته باشم؟ (بخش دوم)

اگر فرزندانتان از نوع MCMA باشند هم شما باید اسکن مکرر داشته باشید. این نوع دوقلوها اغلب دچار برخی گرفتاری های بند ناف می شوند، که می تواند باعث ایجاد عارضه شود. این نوع از دوقلوها نادر هستند و شما می توانید انتظار دریافت مراقبت های ویژه و نظارت دقیق داشته باشید.  شما باید توسط یک متخصص پزشکی جنین که سابقه مراقبت از دوقلوهای MCMA داشته باشد معاینه شوید. این نوع از دوقلوها معمولا در هفته 32-33 حاملگی به دنیا آورده می شوند.

منبع:

http://www.nhs.uk/conditions/pregnancy-and-baby/pages/what-causes-twins.aspx

منبع عکس:

http://www.parent24.com/Pregnant

http://tele-teb.com

دسته بندی :

زنان و زایمان


نویسنده :

حبیبه قائمی


تاریخ انتشار :

01 تیر، 1396