ممکن است به چه مراقبت های ویژه ای نیاز داشته باشم؟ (بخش سوم)

ممکن است به چه مراقبت های ویژه ای نیاز داشته باشم؟ (بخش سوم)

اگر فرزندانتان از نوع DCDA باشند ریسک به خطر افتادن سلامت آنها در رحم بسیار پایین تر است. شما معمولا هر چهار هفته یک بار باید اسکن شوید. مهم است که در همه جلسات ملاقات حاضر شوید، زیرا هر گونه مشکلی می تواند زودتر مهار شده و در صورت لزوم معالجه گردد.

منبع:

http://www.nhs.uk/conditions/pregnancy-and-baby/pages/what-causes-twins.aspx

منبع عکس:

http://sogiscan.com.au/wp-content/uploads/2014/09/DCDAtwins1.jpg

http://tele-teb.com

دسته بندی :

زنان و زایمان


نویسنده :

حبیبه قائمی


تاریخ انتشار :

01 تیر، 1396