چه چیزی بوی بدن را ایجاد می کند؟

چه چیزی بوی بدن را ایجاد می کند؟

یکی از عوامل ایجاد کننده بوی بدن، باکتری های موجود در عرق ما هستند. عرق بدن متشکل از سموم و مواد زائدی می شود که باید از سیستم موجود زنده خارج شوند.

• غذاها تاثیر بسزایی در تولید مواد زائد در بدن دارند؛ بنابراین رژیم غذایی هر شخص نقش مهمی در ایجاد بوی خاص بدن او ایفا می کند. داشتن برنامه غذایی سالم باعث می شود از بوی بد عرق در امان باشید.

• عامل مهم دیگر هورمون ها هستند. فعالیت نامتعادل هورمون ها اغلب به عملکرد غیر طبیعی غدد عرقی می انجامد که نتیجه آن تعریق بیشتر و افزایش جمعیت باکتری های تولید کننده بو بر روی پوست است. اگر با رعایت برنامه صحیح غذایی باز هم از بوی عرق رنج می برید بهتر است سلامتی خود را از نظر عملکرد هورمون ها نیز بررسی کنید.

• تغییر سبک زندگی، حمام کردن روزانه، انتخاب لباس با جنس مناسب و نکشیدن سیگار نیز از عوامل مهم در داشتن تعریق طبیعی هستند.

منبع:

https://bellatory.com/hygiene-grooming/essential-oils-say-goodbye-to-body-odor

منبع عکس:

http://www.healthcare-online.org/What-Causes-Body-Odor.html

http://tele-teb.com

دسته بندی :

عمومی


نویسنده :

زهره فرهمند


تاریخ انتشار :

01 تیر، 1396