درمان ناباروری (بخش دوم)

درمان ناباروری (بخش دوم)

داروهای ناباروری معمولا برای زنان تجویز می شوند. از داروهای رایج می توان به موارد زیر اشاره نمود:


دسته بندی :

زنان و زایمان


نویسنده :

پروانه صنعتی


تاریخ انتشار :

11 تیر، 1396