لک صورت چیست؟

لک صورت چیست؟

لک های صورت، نقاط قهوه ای کوچکی هستند که روی صورت و بازوها نمایان می شوند. این لک ها به شدت شایع هستند و تهدیدی برای سلامت محسوب نمی شوند. آن ها بیشتر در تابستان ظاهر می شوند، به ویژه در افرادی با پوست های روشن تر و افرادی که موهای روشن یا قرمز دارند.

عامل ایجاد لک های صورت چیست؟

عوامل ایجاد لک های صورت، عوامل ژنتیکی یا تابش آفتاب است.


دسته بندی :

پوست، مو و زیبایی


نویسنده :

هدی دوست محمدی


تاریخ انتشار :

07 خرداد، 1395