درمان ناباروری (بخش چهارم)

درمان ناباروری (بخش چهارم)

تلقیح داخل رحمی اسپرم (IUI):

در این روش اسپرم به درون رحم تزریق می شود تا شانس تماس تخمک با اسپرم افزایش یابد. این روش می تواند در موارد کم بودن تعداد اسپرم و کم تحرکی اسپرم ها، بیشتر بودن تعداد اسپرم ها از حد نرمال و .. موفق باشد.

لقاح خارج رحمی (IVF):

در این روش تخمک بالغ زن و اسپرم مرد در خارج از بدن لقاح می یابند و مجددا در رحم مادر جایگذاری می شوند. این روش می تواند برای طیف وسیعی از مشکلات ناباروری در زنان و مردان مورد استفاده قرار گیرد البته پیش از آن باید علت دقیق ناباروری در زوجین مشخص شود.

منبع:

http://www.nhs.uk/conditions/pregnancy-and-baby/pages/fertility-treatments.aspx

منبع عکس:

https://themominmemd.files.wordpress.com/2015/01/bigstock-sperm-injection-60278756.jpg

http://tele-teb.com

دسته بندی :

زنان و زایمان


نویسنده :

پروانه صنعتی


تاریخ انتشار :

11 تیر، 1396