غذاهای شگفت انگیز برای مقابله با سرماخوردگی (بخش اول)

غذاهای شگفت انگیز برای مقابله با سرماخوردگی (بخش اول)

زنجبیل:

زنجبیل از زمان های بسیار دور در ژاپن و چین جهت بهبود سرماخوردگی توصیه شده است. چای زنجبیل در شروع سرماخوردگی بدون تب مفید است همچنین می تواند به رفع علائم تهوع نیز کمک کند. همین طور یک فنجان چای زنجبیل تازه و گرم همراه با عسل و لیمو می تواند راه مناسبی جهت دفع موکوس و بهبود تهوع باشد.

منبع:

http://www.livestrong.com/slideshow/1011247-7-surprising-foods-combat-winter-colds/#slide=1

http://tele-teb.com

دسته بندی :

عمومی


نویسنده :

مهتاب فروهی


تاریخ انتشار :

11 تیر، 1396