خال ها در طول زندگی

خال ها در طول زندگی

خال ها زائده ایی هستند که معمولا به رنگ قهوه ای یا سیاه روی پوست دیده می شوند. آنها می توانند در هر جایی ظاهر شوند به تنهایی یا گروهی.


دسته بندی :

پوست، مو و زیبایی


نویسنده :

هدی دوست محمدی


تاریخ انتشار :

12 تیر، 1396